REKO Helsingborgs Ungdomsjour  är en nystartad ideell förening som initialt  kommer att driva en ungdomsjour utifrån digitala plattformar med huvudfokus på att förebygga och motverka psykisk ohälsa hos unga helsingborgare. 

REKOs arbete ska syfta till att förebygga psykisk ohälsa bland unga Helsingborgare. Detta genom förebyggande och hälsofrämjande insatser, på en ideell grund,  i samverkan med samt som ett komplement tillstadens befintliga aktörer.

Under uppstartsperioden som REKO nu befinner sig i, kommer vi att bedriva vår verksamheten via sociala medier, Instagram och Facebook, i väntan på vårt medlemskap i riksorganisationen Unizon.

I dagsläget finns det många ungdomsjourer i Sverige som inriktar sig till olika målgrupper. REKO vänder sig till alla unga mellan 13-21 år som är i behov av stöd och samtal. Vi kommer i huvudsak att fokusera på förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa - där jämställdhetsfrågor är en given del. REKO ska vara en ungdomsjour som vänder sig till alla mellan 13-21 år oberoende av könstillhörighet, politisk- eller sexuell läggning. 

Utifrån rådande omständigheter i världen, med anledning av Corona-viruset och dess påverkan på våra samhällsfunktioner,
har vi valt att göra ett försök att sjösätta jouren något tidigare än planerat - därav är chattfunktionen på sidan inte i gång ännu. Vi hänvisar till chatten på Instagram eller till vår mejl chatt@rekohbg.se

Långsiktigt har vi för avsikt att förutom chatten, kunna erbjuda både stödsamtal via telefon, fysiska möten, gruppverksamhet för ungdomar och vårdnadshavare.Du kan chatta om precis vad du vill. Vi finns till som ett stöd för DIG, om du behöver någon att prata med. Det kan handla om hur du mår, relationer, vänner, sex, kärlek, din familj, känslor, samhällsproblem och/eller skolan. Det är du som sätter gränsen för vad du vill prata om. Tider då chatten är öppen hittar du på våra sociala medier i flödet,eller i storyn på Instagram under rubriken "Chatten".

 

Vi som startat och driver REKO är Josefine, Linnéa och Mia. 

Josefine  är i botten utbildad socionom med flera års erfarenhet av behandlingsarbete med såväl ungdomar som vuxna. De senaste åren har Josefine bland annat arbetat med stadsdelsutveckling men framförallt med förebyggande insatser för unga.      

Linnéa innehar en ämneslärarexamen med behörighet att undervisa upp till gymnasienivå. Hon brinner för att skapa goda miljöer för ungdomar att vistas och utvecklas i. Under sin utbildning har Linnéa rest mycket och även arbetat som lärare utomlands. 

Mia är i grunden behandlingspedagog, med  över 40 års erfarenhet av behandlingsarbete, men även av läraryrket. Mia har studerat Pedagogiskt arbete samt Psykiska störningar och effekter av substans/drogproblem på högskolenivå. I dagsläget driver Mia eget företag med konsultuppdrag som behandlare för en öppenvårdsverksamhet mot ungdomar i riskzonen.


Gemensamt har vi som driver REKO, förutom flera års erfarenhet av behandlingsarbete, även en bred kompetens avseende behandlingsinsatser och bedömningsmetoder som bland annat: 

 • MI - Motiverande samtal               
                                                                                                                                  
 • DBT - Dialektisk beteendeterapi         
                                                                                                                
 • KBT - Kognitiv beteendeterapi             
       
 • Återfallsprevention - Förebyggande arbete mot återfall i missbruk         
                                                                                            
 • Case management - Samverkansverktyg                                                 
                                                                                                
 • Patriark  - Riskbedömning avseende våld i nära relationer inriktat på hedersrelaterat våld                                                                             
   
 • ADAD - Bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik     
         
 • ASI  - Instrument för bedömning av beroendeproblematik

För vidare information om de olika metoderna klicka på respektive länk för att komma till Socialstyrelsens metodguide.


 

© Copyright rekohbg.se